Fashion 

CAKE no WASTE

เชฟพลอย Whippin’licious ชวนมาสนุกสนานกับการแปลงร่างเค้ก ขนม และผลไม้ช่วงเทศกาลต่างๆ ให้เป็นขนมที่มีคุณค่าสำหรับแบ่งปันคนรอบข้างได้ อาทิเช่น•แปลง Butter Cake ของขวัญยอดนิยมในทุกเทศกาล เป็นเมนู French Toast •เปลี่ยน Chocolate หน้านิ่ม เป็น chocolate ballมีอุปกรณ์พร้อมให้ใช้ทำ และทุกคนจะได้รับขนมกลับบ้านคนละ 2 ชิ้น

การลงทะเบียนได้ ปิดแล้ววันที่และเวลา
วันอาทิตย์ พฤศจิกายน 27, 2022
16:0017:00 (Asia/Bangkok)
สถานที่

พอแล้วดี Workshop

Summer La Salle
846 ถนน ลาซาล แขวง บางนาใต้
บางนา 01 10260
ประเทศไทย
+66 (081) 817-0453
(081) 817-0453
yui@beingsustain.com
ขอเส้นทาง
ผู้จัด

พอแล้วดี Workshop

+66 (081) 817-0453
(081) 817-0453
yui@beingsustain.com