Fashion 

เก้าอี้ 3 ขา มาเป็นคู่

ขวัญ Eco Boat Builders ชวนเรียนรู้การสร้างสมดุลแห่งการพึ่งพา ผ่านการทำงานไม้จากศิลปิน ที่จะชวนเรียนรู้ศาสตร์พระราชาอย่างเข้าใจได้ง่าย ผ่านงานไม้ที่ต้องลงมือทำด้วยตัวเอง ซึ่งทุกคู่จะได้รับเก้าอี้ 3 ขา 2 ตัวที่คุณทำเอง กลับบ้านไปด้วย

การลงทะเบียนได้ ปิดแล้ววันที่และเวลา
วันอาทิตย์ พฤศจิกายน 27, 2022
13:0014:00 (Asia/Bangkok)
สถานที่

โครงการ พอแล้วดี The Creator

95/17 หมู่ที่ 3 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
บางพลี 02 10540
ประเทศไทย
+66 (081) 817-0453
(081) 817-0453
yui@brandbeing.com
การเดินทาง​ Map
ผู้จัด

โครงการ พอแล้วดี The Creator

+66 (081) 817-0453
(081) 817-0453
yui@brandbeing.com

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน พอแล้วดี Talk